O nas

Punkt Przedszkolny i Klub Dziecięcy „PICCOLINO” jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy w Głubczycach jako inna forma wychowania przedszkolnego pod nr 

Podobnie jak przedszkola publiczne czy niepubliczne działamy pod nadzorem Kuratorium Oświaty, zaś w ramach zajęć realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego stworzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nasza placówka zapewnia całoroczną opiekę nad dziećmi w wieku od 1,5 do 5 lat. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy).

Oprócz całodziennej opieki oferujemy również zajęcia dodatkowe: logopedia, rytmika i j.angielski. Zapewniamy trzy smaczne posiłki dostarczane przez firmę cateringową. Dysponujemy dwiema przestronnie i nowocześnie urządzonymi salami zabaw, łazienką , szatnią, a także placem zabaw.

 

 

METODA GLENA DOMANA

U jej podstaw leży globalna nauka czytania. Metoda przeznaczona jest dla dzieci poniżej piątego roku życia, dla małych dzieci, zacząć można ją stosować już u noworodka . G.Doman twierdzi, iż ,, im więcej infotmacji wchłonie dziecko poniżej piątego roku życia, tym więcej ich zapamięta".

Ogromną rolę w tej koncepcji, prócz doskonalenia kompetencji językowych, odgrywa odziaływanie na analizatory wzroku i słuchu, a także rozwijanie spostrzegawczości, co staje się później niezbędne dla dziecka przy poznawaniu sylab, liter i ich różnicowaniu. Nasze doświadczenie wskazuje, ogromna efektywność tej metody, dzieci czytają proste wyrazy już po roku nauki. W metodzie Domana wykorzystuje sie wycięte z kartonu paski wielkości 10x60 cm. Na kartonach wypisane są pojedyncze słowa-dużymi literami, wyraźnym czerwonym drukiem o wysokości 8 cm. Karty są pokazywane dziecku kola razy dziennie, na parę sekund każda. Doman opisał o swoich pracach dokładny scenariusz kolejnych etapów nauki-ile kart, jaka częstotliwość lekcji, jaka częstotlikowość wymiany kart na nowe itd. Metoda ta daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność .

 

METODA MARII MONTESSORI

Zadania pedagogiki Montessori:

- Uczenie przez działanie

Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętnośći poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogocznym, przy współpracy z nauczycielami

-Samodzielność

Dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy ( indywidualną lub z rówieśnikiem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.

-Koncentracja

Dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.

-Lekcje ciszy

Uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.

-Porządek

Zdobywają umiejętność przestrzegania  zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.

-Społeczne reguły

Dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegania reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.

-Obserwacja

Jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.

-Indywidualny tok rozwoju każego dziecka

Dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwage i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje własnego tempa i możliwości podejmując zadania, do których jest już gotowe .

 

METODA  HELEN DORON

Early English to wyjątkowa, łatwa i naturalna metoda nauki języka angielskiego-bez względu na język ojczysty dziecka. Metoda oparta jest na naturalnym sposobie przyswajania własnego języka ojczystego . Dzieci wielokrotnie słyszą te same dżwięki w swoim otoczeniu, poznając ich znaczenie z kontekstu. W ten sposób najpier rozumieją jęzuk, a następnie -zachęcane przez wychowace zaczynają mówić. Metoda ta realizowana jest w oparciu o program audiowizualny ,,Lippy&Messy" oraz słuchowisko ,,ABC"


METODA PEDAGOGIKI ZABAWY

Irene Flemming stworzyła metodę , która polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnych pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców ludowych w celu integracji dzieci.Uczy ona współdziałania w grupie , wyzwala aktywność , pobudza dzieci do ekspresji muzyczno-ruchowej. Poprzez ćwiczenia muzyczno ruchowe w grupie ułatwia kumunikację interpresonalną i uatrakcyjnia zajęcia edukacyjne.


Ponad to realizujemy Program Profilaktyczny, którego celem jest zapobiegać wszelkim niepożądanym zjawiskom w rozwoju dziecka.Działaniem profilaktycznym będzie, zatem każde pozytywne oddziaływanie pedagogiczne, utrwalające wartościowe cechy , a zapobiegające powstaniu tych niepożądanych.Niniejszy program profilaktyczny przedszkola ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedzkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach oraz wypozażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własnego oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań o charakterze profilaktycznym przez nauczycieli umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi funkcjonowanie w życiu następnych pokoleń w przyszłości.

 

Dodatkowe zajęcia:

*język angielski

*rytmika

*religia

*zumba

*logopedia

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie.
» Akceptuję wykorzystywanie plików cookies w serwisie www.piccolino-glubczyce.pl.